Organismes oficials

Organismes OficialsCastellar del Vallès:

Ajuntament

Catalunya:

Bombers

Generalitat de Catalunya

Ajuntament de Barcelona

Cambra de Comerç de Catalunya

Fira de Girona

Institut Català de Tecnologia

Port de Barcelona

Diputació de Barcelona

Diari Oficial de la Generalitat

Institut Català de Finances

Institut català de la Mediterrània

Patronat Català pro Europa

Institut d'Estudis Catalans

ISO 9000

Registre Mercantil de Barcelona

Espanya:Agencia Estatal Tributaria

Agencia de Proteccion de Datos

Boletin Oficial del Estado

Defensor del Pueblo

Instituto Nacional de Estadistica

INEM

Seguridad Social

Foment del Treball Nacional

Comunitat Europea:

Comisio Europea

Diari Oficial Comunitat Europea

Organisme per a la Cooperacio i el Desemvolupament EconomicComunicació