Inici progecte rius

Inici projecte rius

Fem xarxa per una conca viva [200 KB]

INSPECCIÓ DE PROJECTE RIUS, TARDOR 2006
Dia: 22 d’octubre de 2006
Hora: 11.00
Lloc de sortida: les cases de les Arenes
Lloc d’inspecció: riu Ripoll a l'alçada de les cases de les Arenes

Des de l'any 2002, l'Ajuntament de Castellar del Vallès col·labora amb l'Associació Hàbitats en el Projecte Rius. Aquest projecte, d'abast de tot Catalunya, té com a finalitat realitzar dues mesures al llarg de l'any, una a la primavera (del 15 d'abril al 15 de maig) i una a la trador (del 15 de setembre al 15 d'octubre) en diferents trams del riu.

En aquestes inspeccions es realitza una anàlisi de l’ecosistema fluvial, fent mesures físiques, químiques i observant la vida al riu per tal d'acabar analitzant l'estat de salut del tram del riu.

Aquestes dades, s'envien a través del full resum a l'Associació Hàbitats, que recull totes les dades de camp obtingudes pels diferents grups participants i que constitueixen la base de l’Informe Anual sobre l’Estat dels Nostres Rius. L'associació ens informa periòdicament de les seves activitats a través de la revista digital l'Espiadimonis.

En l'actualitat, les escoles del municipi i algun dels instituts realitzen les inspecciopns a més a més de grups de col·laboració com el centre excursionista, l'associació de pescadors i els voluntaris juvenils del SERNA.

Us aninem doncs, a inspeccionar el tram de riu proper a les cases de les Arenes!

Per tal de que us pogueu introdiur en el món dels macroinvertebrats us convidem a participar a la propera sortida:
SORTIDA FORMATIVA EN MACROINVERTEBRATS.
Identificació i característiques dels diferents animals.
Dia: 28 d’octubre de 2006
Hora: 10.00
Lloc de sortida: aparcament provisional de la Plaça Major (Passeig Tolrà, s/n).
Per la gent de les cases de le Arenes que vulgueu venir, podem quedar a les 10.30 a l'aparcament de l'ermita de les Arenes.

Lloc d’inspecció: part alta del riu Ripoll
Organitza: Associació Hàbitats i Ajuntament de Castellar del Vallès (Oficina 21)