Visita inspecció Tardor 5-octubre-2008:

PROJECTE RIUS - TARDOR 2008

La inspecció de la campanya de tardor del riu Ripoll a l'alçada de Les Cases de les Arenes es va efectuar el dia 5 d'octubre del 2008. En un dia esplèndid, hi assistiren unes 50 persones, quasi la meitat de les quals nens i nenes. Va ser una sortida ludo-formativa.

Després de efectuar les comprovacions per esbrinar el cabal d'aigua (amplada, fondària i velocitat mitja) i les característiques físiques i químiques de l'aigua (temperatura, anàlisis de pH (acidesa), nitrats i nitrits, duresa, grau de transparència), ens vam repartir al llarg del riu per descobrir la seva vida. Vam comprovar que el cabal d'aigua era molt inferior al de les últimes inspeccions. Malgrat això, la poca aigua que fluïa tenia una bona aparença.

Nens i nenes amb els peus dintre el rius, anaven trobant macroinvertebrats molt diferents i els anàvem identificant amb l'ajuda de les fitxes, apunts i llibre. També vam veure forces peixos. Els macroinvertebrats trobats ens indiquen que el nostre tram de riu presenta símptomes de malaltia, segurament per la seva escassetat d'aigua corrent.

Per acabar, ens vam fer la foto de grup, millor dir, del gran grup de veïns i amics de Les Arenes. En definitiva, tots plegats, varem passar una estona molt agradable i segur que vam aprendre a observar una mica millor el nostre entorn.

Un cop a casa, recollida d'informació i enviament de les dades als responsables del Projecte Rius.

Fins la propera inspecció, a la primavera de l'any vinent!
Rosa i Salvador.
 

Inspecció rius tardor 2008