Aresta N.O. cingle dels cavalls

Aresta N.O. cingle dels Cavalls

DESCRIPCIÓ
Situat al tercer repeu de La Mola, es la seva banda Occidental.
S'inicia l'escalada des d'un petit collet situat al peu de l'aresta. Per arribar-hi s'agafa per l'esquerra el camí del Mal Pas de Can Pobla des de la canal central dels Cavalls.

PRIMERA
25 de Juny de 1961 Alaix,, Girbau, Monistrol, del C.E.S. , i Galícia del T.I.M.
 

Aresta N.O. cingle dels Cavalls

Escalada